skip to Main Content
ติดต่อเรา: admin@rdcbraille.com

การรักษาอาการตาบอด ของคนที่มีปัญหาความพิการทางสายตา เราต้องทราบก่อนว่า อาการตาบอดเกิดจากสาเหตุอะไร และมีการประเมินว่าผู้ป่วยสามารถใช้สายตาได้มาแค่ไหนในปัจจุบัน เพื่อที่จะได้รับทราบปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิพลที่สุด

blind-cure

 

  • อันดับแรก คือ ความพิการที่เกิดจากความผิดปกติของสายตา เช่น สายตาสั้น สายตายาว สายตาเอียง การแก้ไขในเรื่องเหล่านี้ทำได้ง่ายโดยการสวมแว่นตาและคอนแทคเลนส์เพื่อแก้อาการของความผิดปกติดังกล่าว และทุกวันนี้มีเทคโนโลยี ที่เรียกว่า การทำเลสิค ที่สามารถรักษาอาการผิดปกติทางสายตา และการมองเห็นให้กับผู้ป่วย อย่างได้ผล และมีความปลอดภัยในระดับดีมาก
  • ต่อมาคือ อาการตาบอดที่เกิดจากภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกาย เช่น การขาดสารอาหารบางอย่างที่ช่วยบำรุงในเรื่องของการมองเห็น เช่นวิตามิน A วิธีรักษาก็คือการให้วิตามินเพิ่มเข้าไป ร่วมกับการรักษาด้วยวิธีการใช้ยา และการบำบัดเพื่อให้สายดาสามารถใช้งานได้ตามปกติ สำหรับผู้ที่มีอาการผิดปกติทางสายตาที่เกิดจากการติดเชื้อหรือการอักเสบ ก็สามารถรักษาด้วยการให้ยาต้านการอักเสบที่เหมาะสม
  • กรณีที่เป็นความผิดปกติจากต้อกระจก ก็ใช้วิธีการผ่าตัด หรือในรายที่หนักขึ้น ก็อาจต้องมีการเปลี่ยนกระจกตา ก็สามารถทำให้กลับมามองเห็นได้ตามปกติ หรืออาจเป็นการสูญเสียการมองเห็นจากอุบัติเหตุ ซึ่งวิธีการรักษาก็จะเป็นไปตามอาการของกรณีนั้นๆ
  • สำหรับในกรณีที่เป็นคนตาบอดที่สามารถมองเห็นได้รางๆ หรืออาการตาบอดบางส่วน แพทย์จะแนะนำอุปกรณ์ที่ช่วยในการมองเห็นเพื่อช่วยรักษาอาการเหล่านั้น เช่น การใช้เลนส์ขยาย เพื่อให้เห็นสิ่งต่างๆชัดขึ้น การใช้อุปกรณ์ที่สามารถส่งเสียงได้ หรือในผู้ป่วยบางราย ที่แพทย์ประเมินแล้วว่า เป็นอาการป่วยทางความผิดปกติของดวงตา ก็สามารถเปลี่ยนดวงตาได้ แต่ทั้งนี้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับว่า ดวงตาที่ได้รับมา เป็นดวงตาที่สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสมกับผู้ป่วยหรือไม่ นอกจากนี้ยังต้องประเมินผลข้างเคียง และอาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการผ่าตัดเปลี่ยนดวงตาได้ ซึ่งถ้าไม่มีความเสี่ยงในเรื่องเหล่านี้ แพทย์อาจจะลงความเห็นให้สามารถเข้ารับการผ่าตัดเปลี่ยนดวงตาได้
  • แต่ในรายที่แพทย์ลงความเห็นว่าเป็นผู้ป่วยที่ไม่สามารถมองเห็นได้เลย ก็จะเปลี่ยนจากวิธีการรักษา มาเป็นคำแนะนำในการปรับตัวเองเพื่อการใช้ชีวิตได้อย่างปกติแทน และขึ้นทะเบียนเป็นผู้พิการ ในส่วนนี้ ประเทศไทยมีการวางแผนนโยบายในการส่งเสริมการเรียนรู้ และการใช้ชีวิตสำหรับคนตาบอดได้อย่างเหมาะสม ซึ่งคนที่มีความพิการทางสายตา จะสามารถเข้ารับใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ และจะได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม