skip to Main Content
ติดต่อเรา: admin@rdcbraille.com

หนังสืออักษรเบรลล์

สำหรับผู้พิการทางสายตานั้น การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ดีมาที่สุดก็คือ การฟัง เพราะสามารถสัมผัสกับข้อมูลนั้นๆได้โดยตรง อย่างไรก็ตาม หนังสือ ก็เป็นสิ่งจำเป็นไม่แพ้กันสำหรับ เนื่องจากแต่ละคนก็มีความชอบไม่เหมือนกัน คนที่พิการทางสายตา ก็มีความรู้สึกเหมือนกับคนปกติทั่วไป การอ่านหนังสือจึงเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเพิ่มพูนความรู้ได้เช่นกัน หนังสืออักษรเบรลล์ ถือได้ว่าเป็นหนังสือสำหรับผู้พิการทางสายตา อย่างไรก็ตาม ต้องยอมรับว่า หนังสืออักษรเบรลล์หาซื้อได้ยาก และค่อนข้างจะมีจำกัด แม้ว่าในปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีช่วยอ่านมาค่อนข้างมาก แต่ก็มีราคาค่อนข้างจะสูงมาก ผู้พิการทางสายตาทุกคนไม่สามารถเข้าถึงได้นั่นเอง

อันที่จริงแล้ว ทราบไหมว่า หนังสืออักษรเบรลล์ ทุกคนก็สามารถช่วยกันทำได้เหมือนกัน ในปัจจุบันมีการรับอาสาสมัครเป็นจำนวนมากช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา ในด้านการอ่าน ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือให้ผู้พิการทางสายตาได้ฟัง รวมไปถึง การทำหนังสืออักษรเบรลล์ ให้กับผู้พิการทางสายตาได้อ่าน โดยเราสามารถนำหนังสือปกติที่น่าสนใจ มาพิมพ์เป็นอักษรเบรลล์ หรือมาอ่านให้คนที่ใช้อักษรเบรลล์เป็นพิมพ์เป็นหนังสือ อย่างที่บอกไปในตอนต้น แม้ว่าเทคโนโลยีจะช่วยในเรื่องการสร้างสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอักษรเบรลล์ค่อนข้างมากแล้ว แต่สิ่งที่ยังขาดไม่ได้อยู่ดีก็คือ อักษรเบรลล์

นอกจากหนังสืออักษรเบรลล์แล้ว ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยด้านการอ่าน แน่นอนว่า การใช้เครื่องช่วยอ่าน จากไฟล์คอมพิวเตอร์เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน แต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องราคา และหนังสือต้องเป็นไฟล์ที่กำหนดเท่านั้น ก่อนหน้านี้ได้มีการพยายามพัฒนา E-Book สำหรับผู้พิการทางสายตา ซึ่งมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ให้สามารถนูนออกมาจากหน้าจอได้ แม้ว่าขณะนี้จะอยู่ในช่วงศึกษาและทดลอง แต่เชื่อว่าจะสามารถผลิตออกมาใช้งานได้อย่างแน่นอน โดยจะเป็นการช่วยให้ผู้พิการทางสายตาเข้าถึงสื่อต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นอีก

หนังสืออักษรเบรลล์ในปัจจุบันยังขาดแคลนอยู่มาก เพราะฉะนั้นแล้วเราเองก็สามารถเป็นอาสาสมัครในเรื่องนี้ได้ อีกทั้งอีกช่องทางหนึ่งคือการบริจาค กระดาษเก่าที่ใช้แล้วขนาดแปดสิบแกรมขึ้นไปให้กับมูลนิธิคนตาบอด รวมถึงการบริจาคแผ่นซีดี เพื่อใช้เอามาเป็นวีดีทัศน์สำหรับการฟัง เพราะในปัจจุบันหลายๆอย่างได้มีการเก็บไว้ในซีดี เนื่องจากกระดาษเองก็มีอายุการใช้งานของมัน ดังนั้นแล้ว หนังสืออักษรเบรลล์ แม้ว่าจะมีช่องทางในการจำหน่ายน้อย แต่ด้วยแรงน้ำใจของคนไทย เชื่อว่า จะทำให้ผู้พิการทางสายตามีโอกาสได้อ่านหนังสือ ได้รับความรู้ต่างๆบนโลกกว้าง ไม่แตกต่างจากคนที่ปกติทุกประการอย่างแน่นอน